دسته: تغذیه کودکRSS
باید و نباید های شیردوش ها
۴ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

باید و نباید های شیردوش ها

یکی از وسایلی که توسط سازمان غذاو دارو آمریکا درباره مادر و فرزند تایید شده شیردوش ها هستند.با این وسیله مادران شیرده می توانند شیر مورد نیاز کودک را از سینه خود بیرون بکشند./باید و نباید های شیردوش ها / این وسیله هم می تواند باعث حفظ ذخیره شیر مادر شود و هم برای بانوانی…..